V letošním ročníku se budete moci podívat na následující soubory. Jsme rádi, že přijali naše pozvání.

Folklorní soubor Jarošovci

Vedoucí souboru: Jan Úlovec
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Facebook: Folklorní soubor Jarošovci

Folklorní soubor Jarošovci již téměř sedmdesát let neodmyslitelně patří k Mělníku, královskému věnnému městu na soutoku Labe a Vltavy. Malebná krajina Polabí a Podřipska nabízí neomezené zdroje inspirace, kterou soubor čerpá a zpracovává ve svých tanečních a hudebních číslech. Kromě oblasti středních Čech se však v repertoáru objevují i jiné části Čech, například jižní nebo západní.

Soubor za dobu své existence spolupracoval s mnoha významnými umělci a autory, což členům napříč generacemi umožňuje setkání s různými tvůrčími směry a styly.

V rámci svého působení na Mělnicku se soubor snaží podporovat obnovu a udržování zaniklých zvyků a tradic – například masopustní obchůzky, Trojickou pouť nebo kácení máje. Mezi tradiční akce patří místní folklorní festival Mělnický Vrkoč, Mělnické Vinobraní či vánoční koncert pořádaný spolu se souborem Jarošáček.

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa soubor rozšířil již tak rozsáhlý krojový fundus o sváteční mělnické kroje rekonstruované podle původních dochovaných krojů. Tanečnice se v nich poprvé představily letos v únoru příznačně v rámci vystoupení na Česko-slovenském plese v Obecním domě v Praze.

Dětský folklorní soubor Jarošáček

Vedoucí a choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Předseda Sdružení DFSJ: Ing. Jiří Čermák
Web: www.jarosacek.cz
Facebook: Dětský folklorní soubor Jarošáček

Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka vznikl v roce 1994. Jeho činnost zajišťuje Sdružení rodičů a přátel a velkou podporu má soubor i ve vedení města Mělníka. V souboru pracují tři věkové skupiny. V roce 2018 oslaví soubor 24 let od svého založení, které byly naplněny mnoha úspěchy na poli „soutěžním a přehlídkovém“ i na „poli festivalovém“ tuzemském a zahraničním. Mezi poslední patří krásná účast na Polabských slavnostech v Drážďanech a:na Lučeneckých hodech v našem družebním městě. Letos se děti těší do Chorvatska. Ale hlavní činnost souboru směřuje domů, do Mělníka a jeho okolí. Soubor nechybí na Mělnickém Vinobraní, Masopustu, Vynášení Smrti, Kácení Máje a dalších tradičních akcí, ke kterým patří i vánoční koncerty, kde úzce spolupracuje i s dospělým souborem Jarošovci. Je členem sdružení Mělnický Vrkoč. Na letošním ročníku se představí s tematicky zaměřenými choreografiemi.